Società Dante Alighieri
Comitato di Malmö-Lund
Svensk-italienska föreningen i Malmö-Lund

  Länkar  
  Medlemskap  
  Om Dante Alighieri  
  Styrelse  

 

temp0054_fr_nw

Società Dante Alighieri
Comitato di Malmö-Lund
Svensk-italienska föreningen i Malmö-Lund 

Società ”Dante Alighieri” grundades i Rom år 1889, där moderföreningen fortfarande har sitt säte i Palazzo Firenze. Föreningen som är opolitisk och ideell har som syfte att sprida kännedom om det italienska språket och kulturen.

Den italienske skalden Dante Alighieri, som fått ge namn åt föreningen, skrev sitt mest kända verk ”La Commedia” (senare kallad ”La Divina Commedia”) inte på latin utan på folkspråket, det vill säga sitt modersmål toskanskan, som senare legat till grund för det italienska riksspråket.

I hela världen finns det idag ca 400 lokalavdelningar, därav sju i Sverige. Föreningen i Malmö-Lund bildades år 1934. De övriga föreningarna finns i Stockholm, Göteborg, Örebro, Ängelholm, Västerås, Växjö och Helsingborg. I Malmö-Lund har vi sex till åtta sammankomster per år. Ofta får vi gästföreläsare från Italien, men vi har också föreläsningar på svenska om italiensk kultur, mat, musik med mera. Sammankomsterna avslutas vanligtvis med en gemensam italiensk måltid.

Alla med intresse för Italien är välkomna som medlemmar. Den som är medlem i föreningen har också rätt att delta i de världskongresser som anordnas vartannat år.

STYRELSEN

temp0054_fr_neMail:info@dante-malmolund.se